طرحهاي پژوهشي
 
پنج طرح پژوهشي به اتمام رسيده برتر گروه مكاترونيك:
 
 

رديف

عنوان طرح

مجري

تعداد پژوهشگران

1

طراحي،كنترل ­كننده پيش­بين غيرخطي عمومي براي فرآيندهاي زمايشگاهي

دكتر عليرضا فاتحي
مهسا صادق­ اسدي

2

2

كنتـرل راه­رفتن ربات انسان نماي NAO با بهـره­گيري از شبكه­هاي عصبي نوساني CPG‌ بر مبنـاي الگـوريتم­هاي محاسبات نرم

دكتر نجفي
دكتر مهدي علياري
امير مساح

3

3

تحـليل فضـاي كار و تكنيكي ربات­هاي مـوازي متقـارن 5 درجـه آزادي (3T2R) با محركه­هاي خطي

دكتر حميدرضا تقي­ راد
محمد حسين سعادت­زي

2

 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/03
تعداد بازدید:
2027
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.